Polityka prywatności

Kim jesteśmy

1. Administrator danych osobowych:

FOKA&FOCZKA B.GĄSIOREK,T.GĄSIOREK SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowany pod adresem ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 45c, 32-020 Wieliczka, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000761204, NIP:6832102961, REGON 381966121, adres e-mail: sklep@foczkaalkohole.pl, telefon: +48 570 250 345.

2. Cel przetwarzania danych osobowych:

– obsługi i realizacja umowy kupna-sprzedaży,
– obsługa zgłoszeń, zapytań (np. reklamacje),
– w celach podatkowych i rachunkowych,
– windykacji należności.

3. Podstawa prawna przetwarzania: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4. Okres przechowywania danych osobowych: 10 lat.

5. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

6. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo, w dowolnym momencie, do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, nie są warunkiem ustawowym, są jedynie warunkiem zawarcie umowy kupna-sprzedaży i służą tylko jej realizacji. Bez podania danych osobowych Administrator nie jest w stanie zrealizować transakcji umowy kupna-sprzedaży. Założenie konta lub złożenie zamówienia bez zakładania konta oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

9. Dane osobowe są udostępniane firmą współpracującym w zakresie realizacji zamówienia / kontaktu, czyli firmy kurierskie oraz platformy płatnicze.

Musisz mieć 18 lat, aby odwiedzić tą stronę.

Proszę potwierdzić swój wiek.

Call Now Button